சிவ விஷ்ணு பிரம்மாவின் கோத்திரங்கள்

Ramanis blog

இந்த வலைப்பதிவின் வாசகர்களில் ஒருவரிடமிருந்து மும்மூர்த்திகள், பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் எந்த கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஒரு கேள்வி எழுந்தது.

மும்மூர்த்திகள் பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர் ஆவர்.

ருத்ரன் சிவனின் ஒரு அம்சம், சிவன் அல்ல.

விஷ்ணு நாராயணனின் அம்சமாகும்.

விஷ்ணு என்ற சொல் ஜிஷ்ணு என்ற சமஸ்கிருத வேர்ச்சொல்லில் இருந்து வந்தது.

‘விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்னும் ப்ரப விஷ்ணும் மகேஸ்வரம்’ -விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்.

ஜிஷ்ணு என்றால் ‘ஆதரவு, தாஙகுதல்’ என்று பொருள்.

விஷ்ணு பாதுகாவலராகவும், பிரபஞ்சத்தை ஆதரிப்பவராகவும் இருப்பதால், அவர் விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

நாராயணன் என்பது பிரம்மத்தின் ஒரு அம்சம், யதார்த்தம்.பரம்பொருள்.

மேலும் விஷ்ணு நாராயணனின் அம்சமாக இருக்கிறார்.

நாராயணன் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு விளக்கங்கள் உள்ளன.

எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை மனிதனுக்கு காட்டுகிறவர், .

மற்றொருவர் நீர் (நாரம்), பாற்கடல், க்ஷீர சாகரத்தில் வாழ்பவர்.

எனவே விஷ்ணு, நிர்குணத்தின் (பண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட) அம்சமான நாராயணனின் அம்சமாகும், நிர்குண பிரம்மம், பண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட உண்மை, ஒரு கொள்கை.

இப்போது பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் ருத்ரனின் கோத்திரத்திற்கு வருவோம்.

காஸ்யப முனிவருக்கு முப்பத்து மூன்று குழந்தைகள் இருந்தனர்.

பதினொரு ருத்ரர்கள், பன்னிரண்டு ஆதித்யர்கள், எட்டு வசுக்கள், இரண்டு அஸ்வினி குமாரர்கள்.

இந்த முப்பத்து மூன்றும் இந்து மதத்தின் முதன்மைக் கடவுள்கள்.

அவர்களில் பன்னிரண்டு ஆதித்யர்களும் பதினொரு ருத்ரர்களும் இருந்தனர்.

எனவே ருத்ரனும் விஷ்ணுவும் காஸ்யப கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

பிரம்மா…

View original post 57 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s