உலகின் பழமையான நகரம் காசி வேதத்திற்கு முந்தையது

Ramanis blog

இரவில் படுக்கும் முன் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் ஒன்று உள்ளது.

காசியிலே ஸ்நானம்,

கிஷ்கிந்தா போஜனம்,

சிதம்பர தரிசனம்,

சிவா சிவா நடராஜா.

இந்த ஸ்லோகம் தொந்தரவு இல்லாத தூக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.

இந்த ஸ்லோகத்தின் முக்கியத்துவத்தை மற்றொரு கட்டுரையில் விளக்குகிறேன்.

காசி வாரணாசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது,

வாரணாசி மிகவும் முக்கியமானது, இந்துக்கள் ஆண்டு முழுவதும் இந்த நகரத்திற்கு வந்து, மூதாதையர்களுக்கும் தனக்கும் சாஸ்திரம் கூறியபடி செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்கிறார்கள். செலுத்துகிறார்கள். இதிகாசங்ஙள்,ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம், புராணங்கள் காசியைப் பற்றி உயர்வாகப் பேசுகின்றன. ஏன்?

காசியில் தமிழ் தெரிந்தவர்களுக்கு இருக்கும் வசதிகள்.

காசியில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்.

முதல் முக்கியமான காரணம் அதன் தொன்மை.காசி உலகிலேயே மக்கள் மிக அதிக காலம் தொடர்ந்து வாழும் நகரம் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது.அதன் வரலாறு வேத காலத்திலிருந்து தொடங்குகிறது.”வாரணாசியைவிட அதிக தொன்மையையும், அதிக மக்கள் வணக்கத்தையும் கோரக்கூடிய எந்த நகரமும் உலகில் இல்லை”- பி.வி.கேன்.

வாரணாசியில் ஆரம்பகால மனித ஆக்கிரமிப்பு அதர்வவேதத்தில் (5-22-14) காணப்படுகிறது.’மஹாஜனபதம் (சமஸ்கிருதம்) (கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு வரை பண்டைய இந்தியாவில் நிலவிய பதினாறு இராச்சியங்கள் அல்லது இன க்குழுக்களில் ஒன்றாகும்) (மகா, “பெரிய”, மற்றும் ஜனபத “ஒரு இனக்குழுவின் காலடி”, “நாடு”) என்பது பண்டைய இந்தியாவில் கி.மு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டு வரை இருந்த பதினாறு இராச்சியங்கள் அல்லது தன்னலக்குழுக்களில்…

View original post 293 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s